Amber Yule Akita Inu
LV EN RU

Esiet sveicināti!

 

 

  

Amber Yule ir neliela ģimenes akita audzētava, kurā visi mūsu suņi ir ģimenes locekļi.

Lepojamies ar to, ka:

* mums pietiek laiks visus savus suņus kvalitatīvi audzēt, aprūpēt un apmācīt ģimeniskā vidē

* esam atpazīstami kā viena no veiksmīgākajām un stabilākajām FCI akita audzētavām Baltijā


* Izceļamies nevis ar skaitlisku dzÄ«vnieku pavairošanu, bet gan ar izciliem savas šÄ·irnes pārstāvjiem, kuri rada pareizu priekšstatu par to, kāda ir Ä«sta akita


* Amber Yule ir reÄ£istrÄ“ta AKIHO – biedrÄ«bā, kas atrodas Japānā, kura seko lÄ«dzi akita šÄ·irnes saglabāšanai, attÄ«stÄ«bai un autentiskumam, lai nezaudÄ“tu akita tipiskās temperamenta, rakstura un eksterjera (fiziskās) iezÄ«mes

* Amber Yule ir atzīta kā pilntiesīgs AKIHO biedrs

*mūsu akitām ir veiktas acu veselības pārbaudes, gūžu un elkoņu locītavu veselības pārbaudes, daudzveidības un zobu emaljas ģenētiskie testi

* Mūsu suņi ir slavenu un leģendāru akita pēcteči no atpazīstamām Japānas un Eiropas audzētavām


* MÅ«su audzÄ“tie suņi ir ieguvuši starptautiski atzÄ«tus titulus – World Winner 2014, Akita Cup Winner 2015, Europe Junior Winner 2015, Akita Cup Winner 2018,
Baltic ViceWinner 2019, World Winner 2021, World Hope 2021, European Winner 2021, Grand Prix 2021 Winner - Best kennel, Starptautiskie izstāžu čempioni (CIB),  Latvijas TOP 2020 akita, Latvijas TOP 2020 audzÄ“tava (II) un daudzi citi.

Esam lepni par paveikto un gatavi dalīties savā pieredzē.
Mums ir pārliecība par to, ko darām!

 

Mūsu izcelsmes vēsture

Stāsts par akita audzÄ“tavu AMBER YULE ir aizsācies 2009.gadā, kad uz Latviju atceļoja viena no pirmajām, krāšÅ†ajām FCI akitām - Yule Roal. Ar šo viss sākās. Rudā skaistule ātri iekaroja mÅ«su sirdis ar savu aristokrātiski atturÄ«go uzvedÄ«bu un uzticÄ«bas, mÄ«lestÄ«bas pilno sirdi.

LÄ«dz ar jaunā Ä£imenes locekļa parādÄ«šanos Ä£imenÄ“, mainÄ«jās arÄ« mÅ«su ikdiena. Ja iepriekš mums bija tikai dienesta suņi ar kuru uzvedÄ«bu, attieksmi un apmācÄ«bu bija gandrÄ«z viss skaidrs, akita spÄ“ja radikāli mainÄ«t mÅ«su attieksmi pret visiem šiem jautājumiem. Ar milzu interesi sākām apgÅ«t dažādas gudrÄ«bas, izmantojot visdažādākās apmācÄ«bu metodes. Rezultāti parādÄ«jās jau visai ātri. MÄ“s atradām pieeju akitas neatkarÄ«bai un stiprajam raksturam, iemācÄ«jāmies sarunāt un vienoties, abpusÄ“ji izbaudot šo procesu.

Akita izzināšanas process bija tik saistošs, ka daudz uzmanÄ«bas veltÄ«jām dažāda vieda apmācÄ«bām. Ar Yuli teicami nokārtojām BH eksāmenu(starptautisks apmācÄ«bas kurss - suns pilsÄ“tā), IPO-R E sertifikāciju - suns glābÄ“js, piedalÄ«jāmies agility sacensÄ«bās un, protams, uzsākām izstāžu karjeru. Ar šo apliecinājām, ka akita ir lielisks suns kompanjons un ļoti labi var darÄ«t jebkuru no darbiem kopā ar savu saimnieku.

 

Audzētavas Amber Yule ģimene

Tā pamazām, iemÄ«lot akita, kuplinājām mÅ«su Amber Yule saimi ar mÅ«su kucÄ“nu saimniekiem, kuri turpina kopā ar mums iepazÄ«t šo brÄ«nišÄ·Ä«go šÄ·irni – piebiedrojas apmācÄ«bu un sporta laukumos, pārgājienos un pastaigās, izstādÄ“s un atpÅ«tas pasākumos, mācÄ«bu semināros, paraugdemonstrÄ“jumos un dažādās uzstāšanās reizÄ“s, lai popularizÄ“tu un cilvÄ“kiem parādÄ«tu akita šÄ·irnes skaistumu un harmoniju caur Japānas kultÅ«ras un tradÄ«ciju prizmu.

 

Akita saimnieks

Akita un saimnieka sadarbība - process ar augstu pozitīvas motivācijas līmeni. Ar akita savādāk nesanāks. Ja esi gatavs izturēties pret suni ar cieņu, tad akita var būt Tavs kompanjons!

 

MÅ«su audzÄ“tais suns Arbor Yule kļuva par Akita Cup uzvarÄ“tāju 2015.gadā, kā labākais šÄ·irnes pārstāvis pasaulÄ“, kā arÄ« par World Winner titula ieguvÄ“ju 2014.gadā.

 

Amber Yule Haiku Go ir titula Eiropas Jaunais uzvarÄ“tājs Ä«pašniece 2015.gadā
Akita Cup 2015  un 2018 uzvarÄ“tāja

Amber Yule Kimiko ir Akita Cup 2015 Uzvarētāja Kucēnu klasē

 

Amber Yule Kazuki ir Akita Cup 2015 4.vietas ieguvējs mazuļu klasē

 

Mūsu izlaidumnieks Daichi Yuleyogi ir regulārs Agility sacensību dalībnieks A3 klasē

Amber Yule ir nokārtojusi BH eksāmenu un IPO R-E atestāciju. Strādā Helper Latvia kā suns glābējs

Megapolis Style Yogi Tarou - BH eksāmens

 

Arbor Yule - BH eksāmens